Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Drodzy Rodzice!

Od maja 2018 roku możecie skorzystać z zajęć i opieki jaką oferuje Świetlica Środowiskowa „Przystań”.

Gdzie nas szukać?

Świetlica działa przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie. Siedziba świetlicy znajduję się przy ul. Hubala 2.

Nr kontaktowy: 501 440 927, e-mail: swietlica@przystan.belchatow.pl

Dla kogo powstała Świetlica „Przystań”?

Misją Świetlicy jest pomoc dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3 do 18 lat, oraz ich rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej. Z naszej pomocy mogą korzystać osoby z terenu powiatu bełchatowskiego.

Co należy zrobić, aby dołączyć do grona wychowanków Świetlicy?

Świetlica przyjmuje dzieci i młodzież, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Rekrutacja odbywa się poprzez:

  • skierowanie przez ośrodki pomocy społecznej, pedagogów szkolnych

  • samodzielne zgłaszanie się i zgodę rodziców/opiekunów prawnych (należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy)

  • nabory do projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „Przystań”

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

 

 

 

 

 

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

telefon:

+48 513 324 233

+48 516 045 260

+48 516 045 250

email: biuro@przystan.belchatow.pl

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon