top of page
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w 2021 roku, otrzymało: 
Darowizny od osób fizycznych - 22 386,44
Darowizny od osób prawnych - 885,67
Z tytułu 1% za rok 2020 - 89710,40 z czego kwota 69 026,20 zasiliła subkonta.

Wszystkie darowizny zostały przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.
Sprawozdanie za 2021 rok
Sprawozdanie za 2020 rok
bottom of page