Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w 2020 roku, otrzymało darowizny w  wysokości 72 531,52 w tym:
  • Telewizja Polska - 20 000,00
  • Rossman SDP Sp. z o.o. - 17 330,46
  • pozostałe - 35 201,06
Wszystkie darowizny zostały przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.
Sprawozdanie za 2021 rok
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Sprawozdanie za 2020 rok