top of page

WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE I ZREALIZOWANE

EU_PION-Kolor.jpg
Centrum Usług Środowiskowych dla powiaty bełchatowskiego

OD 1 maja 2020 r.  do 31 stycznia 2023 r.

W maju 2020 roku Stowarzyszenie Przystań rozpoczęło realizację  projektu „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego” w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne. Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne projekt dofinansowany z UE w ramach EFS. Jest on kontynuacją aktualnie realizowanego projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego (Czytaj więcej....)

MOGĘ WIĘCEJ

OD 2019 ROKU

 

W kwietniu 2019 roku Stowarzyszenie Przystań rozpoczęło realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków PFRON pt. "Mogę więcej". Projekt ten jest kontynuacją realizowanych w poprzednich latach projektów takich jak:" Aktywni  i niezależni", "Kraina uśmiechu", czy "Kolorowy świat" i realizowany jest w okresie od 1.04.2019 do 31.03 2022. Czytaj więcej. 

Zajęcia korekcyjno- usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa

W 2019 ROKU 

 

Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Bełchatowa. Celem zadania jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała oraz motywowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Czytaj więcej.

 
EU_PION-Kolor.jpg
Centrum Usług Społecznych dla powiaty bełchatowskiego

OD 1 maja 2018 r.  do 30 kwietnia 2021 r.

 

W maju 2018 roku Stowarzyszenie Przystań rozpoczęło realizację  projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne. Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

projekt dofinansowany z UE w ramach EFS. (Czytaj więcej....)

Nasze dzieci badamy - wadom się nie damy

W 2018 ROKU 

 

Projekt realizowany jest w ramach V Budżetu Obywatelskiego Miasta Bełchatowa.

Zadanie polega na przeprowadzeniu badań przesiewowych a następnie zajęć korekcyjnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie Bełchatowa. Czytaj więcej.

Aktywni i niezależni

OD 2017 ROKU

 

W kwietniu 2017 roku Stowarzyszenie Przystań rozpoczęło realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków PFRON pt. "Aktywni i niezależni". Projekt ten jest kontynuacją realizowanych w poprzednich latach projektów takich jak: "Kraina uśmiechu", czy "Kolorowy świat" i realizowany jest w okresie od 1.04.2017 do 31.03 2019. Czytaj więcej. 

Read more
Read more
bottom of page