Bełchatów 01.04.2022

 

 

Stowarzyszenie Przystań zatrudni:

Opiekuna do przewozów osób niepełnosprawnych 1/2 etatu

 

  1. Wymagania formalne:

 kwalifikacje zawodowe z zakresu:

   - osobę, która posiada doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi,  posiada przeszkolenie  z udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

2. Wymagania dodatkowe:

   - doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi, 

   - doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

3. Zakres obowiązków:

  -  Opieka nad dziećmi w czasie dowozu do i ze stowarzyszenia.

4.  Warunki pracy :

  - umowa o pracę na czas określony,

5.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  - list motywacyjny,

  - szczegółowe CV,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro @przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów  

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Stowarzyszenie Przystań  z siedzibą w Bełchatowie  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro @przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów  

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

OFERTA ROZSTRZYGNIETA

W związku z realizacją  projektu "Samo-dzielni" finansowanego ze środków PFRON realizowanego w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2025