MISJA STOWARZYSZENIA

 

Ideą Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Szczególną opieką obejmujemy dzieci niepełnosprawne.

Wszystkie nasze działania nakierowane są na ten cel.

Chcemy, aby niepełnosprawni zaistnieli w życiu społecznym ,mogli realizowac  własne plany i działania. Dbać o ich rozwój psychoruchowy i poprawę  stanu zdrowia.

Misją Stowarzyszenia jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych tak, aby łatwiej przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność dziecka. Służyć tym celom ma prowadzenie profesjonalnie działającej  placówki, zapewniającej ciągłość działań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz edukacji i wielodyscyplinarnej pomocy.

Stowarzyszenie poprzez swoją działalność promuje ideę kształtowania odpowiedzialności społecznej i uczy, zwłaszcza zdrowych, młodych ludzi wrażliwości i odpowiedzialności za drugiego, słabszego człowieka.

 

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 513 324 233

+48 516 045 260

+48 516 045 250

email: biuro@przystan.belchatow.pl

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon