Harmonogram realizacji projektu

„CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA POWIATU  BEŁCHATOWSKIEGO”

w ramach 

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne projekt dofinansowany z UE w ramach EFS.

Realizacja projektu od 01. 03. 2018 r. do 30. 04 .2021 r.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również osób będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu bełchatowskiego. Działania zrealizowane w projekcie przyczynią się do wzrostu jakości świadczonych usług społecznych.

 

 

Partner wiodący:

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ

 

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • Miejsce krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP - ul. Żeromskiego 1 w Bełchatowie – nr. telefonu: 501-413-361

Placówka czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10.00-18:00.

W okresie wakacyjnym, tj. 01 lipca - 30 sierpnia DDP czynne w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9.00 do 18.00

 • Świetlica Środowiskowa - ul. Hubala 2 w Bełchatowie – nr. telefonu: 501-440-927

Placówka czynna w dni robocze, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach: od 9.00 do 19.00, w środę od 9 do 20:00

W okresie wakacyjnym, tj. 01 lipca - 30 sierpnia świetlica czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 10.00 do 18.00

Co tydzień odbywają się zajęcia:

 • „Kompetencje: język polski i elementy języka angielskiego”: wtorek i piątek 12.00-14.00

 • „Kompetencje: informatyczne”: Piątek 16.00-18.00

 • „Kompetencje: podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną”: wtorek, środa: 10.00-12.00,

 • „Kompetencje społeczne i obywatelskie”: w zależności od potrzeb podopiecznych.

W placówkach odbywają się zajęcia z psychologami.

 

 

Partnerzy projektu:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BEŁCHATOWIE

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego, czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach pracy PCPR, tj. od godz. 7.30 godz.15.30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • usługi opiekuńcze  w miejscu zamieszkania Szczerców.

Zaplanowano przeciętnie ok. 30 godzin usług w jednym miesiącu na każdego z uczestników, przy czym nie wszyscy uczestnicy równocześnie zostaną nimi objęci.

Usługi świadczone będą od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy GOPS Szczerców,

tj.od poniedziałku do piątku w godź:  8.00 – 16.00

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej będzie pracował w systemie zadaniowym (40 godz. tygodniowo)  od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07:30 a 20:00, także w soboty, w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej lub rodziny dziecka z niepełnosprawnością.

Miejsce wykonywania pracy – miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz inne miejsca aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZELOWIE

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Zelów

Usługi będą świadczone od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy MGOPS Zelów, tj.

Od poniedziałku do piątku w godź: 8.00 – 16.00, zgodnie z regulaminem pracy.

 

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • prowadzenia miejsca krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP w Zelowie.

Działania prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.

W ramach zadania prowadzone są zajęcia z:

 • Psychologiem

  • poniedziałki i środy : 16.00 - 19.00

  • piątki 16.00 - 20.00

 • Rehabilitantem

  • poniedziałki i środy : 16.30 - 19.30

  • piątki 16.00 - 20.00

 • Logopedą

  • poniedziałki i wtorki: 16.00 - 19.00

  • czwartki 16.00 - 20.00

 

 

 

Osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, jak również osoby będące opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałe na terenie powiatu bełchatowskiego, zainteresowane skorzystaniem z usług, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 513 324 233

+48 516 045 260

+48 516 045 250

email: biuro@przystan.belchatow.pl

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon