To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach projektu:

Mogę więcej 

realizowanego od 01.04.2019 do 30.03.2022

Projekt  jest  współfinansowany ze środków
P
aństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Skorzystaj z darmowej terapii, w Placówce Rehabilitacji PRZYSTAŃ, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Mogę więcej"od  01.04.2019

 • Terapia integracji sensorycznej

 • Sala Doświadczeń Świata

 • Terapia ruchowa

 • Terapia taktylna

 • Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS

 • Terapia logopedyczna

 • Masaż logopedyczny

 • Terapia psychologiczna

 • Muzykoterapia

 • Terapia EEG Biofeedback

 • Terapia neurologopedyczna

 • Badanie QEEG

 • Terapie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • status Członka Stowarzyszenia Przystań,

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: znaczny lub umiarkowany (dorośli),

 • rodzaj niepełnosprawności: schorzenie narządu ruchu, schorzenie narządu wzroku, schorzenie narządu słuchu, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, ogólny stan zdrowia, niepełnoprawności sprzężone, autyzm, inne,

 • zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do realizacji terapii EEG Biofeedback,

 • nieuczestniczenie w tym samym okresie w podobnych projektach dofinansowanych ze środków PFRON.

 

 

Liczba uczestników projektu jest ograniczona.