top of page

Bełchatów, 17.11.2022

W związku z realizacją  projektu "Samo-dzielni" finansowanego ze środków PFRON realizowanego w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2025

logo PFRON_edited.png

Stowarzyszenie Przystań zatrudni:

Fizjoterapeutę

1. Wymagania niezbędne kandydata:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

 • kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe - fizjoterapia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;

 • samodzielność;

 • terminowość, dokładność, odpowiedzialność;

 • komunikatywność;

 • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku fizjoterapeuty:

Praca z podopiecznymi

 • - wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych, masaży,

 • - planowanie zabiegów

 • - obsługę urządzeń

 • - prowadzenie dokumentacji medycznej.

4.  Warunki pracy :

 • a.  forma zatrudnienia do ustalenia, możliwa również własna działalność

 • b. poszukujemy osoby dyspozycyjnej w godzinach popołudniowych,tj. 14-19.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Stowarzyszenie Przystań  z siedzibą w Bełchatowie  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro @przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

OFERTA ROZSTRZYGNIĘTA

bottom of page