Bełchatów, 01.09.2022

W związku z realizacją  projektu "Samo-dzielni" finansowanego ze środków PFRON realizowanego w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2025

logo PFRON_edited.png

Stowarzyszenie Przystań zatrudni:

Pedagoga

1. Wymagania niezbędne kandydata:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

 • kwalifikacje zawodowe:

wykształcenie wyższe - kierunek pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub, na dowolnym kierunku, pedagogiki, 

 • doświadczenie  zawodowe powinno być  nie  krótsze niż  2 lata.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • samodzielność;

 • terminowość, dokładność, odpowiedzialność;

 • komunikatywność;

 • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pedagog: 

Praca z podopiecznymi

 • organizacja  pracy z podopiecznymi ,

 •  poprawa relacji z rówieśnikami , rodzicami (opiekunami)i innymi ,

 •  zwiększenie zainteresowania zdobywaniem wiedzy i nauką,

 •  podnoszenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i grupie,

 •  rozwinięcie indywidualnych pasji i zainteresowań,

 •  prowadzenie zajęć grupowych z uwzględnieniem opinii innych instytucji i własnych obserwacji

4.  Warunki pracy :

 • a.  umowa zlecenie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Stowarzyszenie Przystań  z siedzibą w Bełchatowie  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro @przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.