Jak zostać członkiem naszego Stowarzyszenia

 

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna - bez względu na obywatelstwo.

 Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:

a) akceptacja zasad ideowo- programowych Stowarzyszenia "Przystań";

b) pełna zdolność do czynności prawnych;

c) niekaralność, na podstawie prawomocnych wyroków sądów  karnych.

Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały, po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.

Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy umówić się telefonicznie na spotkanie  - telefon 513 324 233.

Na spotkanie przynieśc ze sobą:

a) wypełnioną deklarację członkowską (do pobrania poniżej);

b) kopię i oryginał (do wglądu) orzeczenia o niepełnosprawnościi;

c) wszelką dokumentację choroby.

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 513 324 233

+48 516 045 260

+48 516 045 250

email: biuro@przystan.belchatow.pl

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon