Nasi Darczyńcy

Bez Państwa wsparcia dzieci niepełnosprawne nie miałyby tak potrzebnej im terapii.

Serdecznie dziękujemy.