ZASADY ZAŁOŻENIA SUBKONTA

Aby założyć subkonto należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

  1. Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis kandydata, a w razie jego niepełnoletności podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata, a także dokładny adres zwrotny.

  2. W przypadku, gdy kandydat jest pełnoletni, a subkonto zakładają rodzice wymagany jest dokument potwierdzający ich prawo do reprezentowania dziecka.

  3. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.

  4. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przesłać nam kopię tego dokumentu.

  5. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.

  6. Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie.

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ

UL. HUBALA 2

97-400 BEŁCHATÓW

lub dostarczyć osobiście na podany adres.

Po dopełnieniu tych formalności zostaną do Państwa przesłane formularze Deklaracji Członkowskiej i Porozumienia oraz Regulamin oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem. Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać (nie dotyczy Regulaminu) pojedyncze egzemplarze na adres Stowarzyszenia.  Od dnia 01.11.2019 obowiązują nowe wzory dokumentów.

 

 

 

100% wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji. 

Stowarzyszenie nie pobiera żadnej prowizji za prowadzenie subkonta i obsługę księgową prowadzonego rachunku.

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 516 045 260

+48 516 045 250

+48 513 324 233

email: biuro@przystan.belchatow.pl

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon