O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "PRZYSTAŃ" w Bełchatowie powstało 17 czerwca 2002 r.

"PRZYSTAŃ" jest organizacją pozarządową samopomocową i niedochodową, działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego. Od 19 grudnia 2008 r. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego. "PRZYSTAŃ" jest organizacją otwartą dla wszystkich osób bez względu na poglądy polityczne, opcje światopoglądowe, przynależność organizacyjną, wyznanie itp.

Stowarzyszenie tworzą  głównie rodzice i opiekunowie z tzw. doświadczeniem rodzicielskim, jak również osoby wspierające. Praca Stowarzyszenia jest odpowiedzią na problem prawidłowego funkcjonowania społeczności lokalnej- brak pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i wykluczenie społeczne. Stowarzyszenie Przystań jest jedyną placówką w powiecie bełchatowskim, w której prowadzona jest bezpłatna aktywizacja dzieci niepełnosprawnych. Jest przykładem, że działania aktywizujące osoby niepełnosprawne,  są działaniami, które prowadzą niemal wyłącznie organizacje pozarządowe.

Placówka terapeutyczna "PRZYSTAŃ", to innowacyjny ośrodek prowadzący rehabilitację medyczną i psychospołeczną, w oparciu o najnowsze metody usprawniające centralny układ nerwowy. To także miejsce przyjazne dzieciom i młodzieży dotkniętych w różnych etapach życia defektami pochodzenia neurologicznego, jak również dla ich rodziców i opiekunów znajdujących się niejednokrotnie w bardzo trudnej dla siebie sytuacji życiowej.

 

Aktualnie z pomocy Stowarzyszenia korzysta czynnie 77 osób -  dzieci i młodzież niepełnosprawna z różnymi typami dysfunkcji. Beneficjenci stowarzyszenia mają od 3 miesięcy  do 27 lat. Wspomaganie rozwoju dzieci jest prowadzone w systemie zintegrowanych działań w formie pomocy psychospołecznej, rehabilitacyjnej, pedagogicznej, wsparcia edukacyjnego, uspołeczniania w grupach rówieśniczych. W swoich zasobach ma pięć kompleksowo wyposażonych pomieszczeń. Każdy podopieczny ma   utworzony i wdrażany „Indywidualny Plan Działań ” wraz  z harmonogramem  zajęć, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb oraz stanu rozwojowego poszczególnych dzieci.

Szacuje się, że na terenie działania Stowarzyszenia znajduje się około 160 rodzin wymagających wsparcia.

KRS      0000 115 970

NIP     769 19 86 704

REGON 592 184 317

BNP Paribas S.A.

Numer Konta:

09 1750 0012 0000 0000 3129 0686

 

Stowarzyszenie

Rodziców i Przyjaciół

Osób Niepełnosprawnych

"PRZYSTAŃ"

97-400 Bełchatów

ul. Żeromskiego 1

Kontakt:

+48 516 045 260

+48 516 045 250

+48 513 324 233

email: biuro@przystan.belchatow.pl

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon